Spørsmål og svar om adresseendring

Blir det sendt flyttemelding til Folkeregisteret når du melder adresseendring på Flytteportalen?

Nei, du må selv sørge for å gi beskjed til Folkeregisteret. Du er pliktig å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter at du har flyttet. Dette kan gjøres her eller på ditt lokale skattekontor.

Hva vil det si å melde adresseendring på Flytteportalen?

En adresseendring er en melding eller beskjed om at du har flyttet eller endret adresse. Når du melder adresseendring på Flytteportalen sier du ifra til de selskapene og organisasjonene som du selv velger. På den måten kan de som har deg som kunde eller medlem oppdatere adresseinformasjonen om deg.

Adresseendring i forbindelse med dødsfall?

For omadressering i forbindelse med dødsfall må man benytte Postens blankett for midlertidig adresseendring. Denne må leveres på postkontoret sammen med attest på at du har fullmakt til å handle for dødsboet. Ta kontakt med Posten vedrørende spørsmål rundt dette: tlf 04004

Hvordan forlenger jeg perioden for omadressering eller oppbevaring av post?

Dette er tjenester levert av Posten Norge. Ta kontakt med de på telefon 04004 eller via deres nettsider www.posten.no.

Hvem mottar min adresseendring?

Det er kun de selskapene og organisasjonene man selv velger som mottar din flyttemelding. Det er derfor vikitg at du tar deg god tid når du gjennomfører adresseendring på Flytteportalen og finner alle de selskapene og organisasjonene der du er kunde eller medlem. Det er de som sender deg post som trenger din nye adresse.

Informasjonen om meg på GuleSider osv. stemmer ikke... Hvorfor?

Opplysningstjenester som for eksempel GuleSider og 1881 henter jevnlig sin informasjon fra telefonoperatører som Telenor, Netcom, osv. Når du melder adresseendring til din telefonoperatør vil etterhvert informasjonen bli oppdatert. Gjennom adresseendringstjenesten til Flytteportalen kan du finne nettopp din telefonoperatør. Du kan også endre din egen informasjon på de fleste opplysningssider.

Hva er forskjellen på adresseendring og omadressering?

Når du gjennomfører adresseendring melder du i fra om din nye adresse til de som sender deg post, slik at de kan oppdatere den informasjonen de har om deg. Dermed vil de adressere det de sender til din riktige adresse. Når du bestiller omadressering blir posten som er adressert til deg og din gamle adresse videresendt til en annen adresse. Omadressering er det kun Posten Norge som kan gjøre og gjelder kun for en begrenset periode. Når denne perioden er ferdig vil posten din automatisk sendes i retur til de som fortsatt adresserer den til den gamle adressen. Du kan bestille omadressering hos Posten for 1, 6 eller 12 måneder.

Trenger jeg å melde adresseendring på Flytteportalen når jeg har benyttet meg av Posten til å melde flytting?

Hvis du ønsker å sende flyttemeldinger til flere selskaper eller organisasjoner enn de du fant på Posten sin adresseendringstjeneste, kan du benytte Flytteportalen. Gjennom adresseendringstjenesten til Flytteportalen kan du sende flyttemeldinger til alle selskaper i hele Norge. De fleste store og ofte valgte selskapene og organisasjonene mottar en elektronisk flyttemelding, mens resten mottar en flyttemelding per post sendt til den registrerte adressen i Brønnøysundsregisteret.

Jeg har ikke e-post adresse. Hvordan kan jeg melde adresseendring da?

Du må ha en e-post adresse når du melder adresseendring på Flytteportalen. Denne fungerer som brukernavn og vi sender en bekreftelse til denne adressen når tjenesten er gjennomført. Du kan enkelt registrere en gratis e-postkonto gratis hos for eksempel gmail eller hotmail.

Jeg ønsker å sende til flere selskaper , men har allerede gjennomført adresseendring.

Da kan du logge deg inn ved hjelp av brukernavnet ditt og gjennomføre adresseendring på nytt. Brukernavnet ditt er det samme som din e-postadresse. Merk at når du gjennomfører på nytt vil de selskapene og organisasjonene du valgte å sende til forrige gang fortsatt være valgt. Hvis du ikke ønsker å sende en ny flyttemelding til disse kan du fjerne dem fra listen.

Kan jeg melde adresseendring for hele familien?

Nei. Dette er fordi det sendes ut flyttemeldinger til de selskapene og organisasjonene en er kunde eller medlem hos. Hvilke kundeforhold og medlemskap hver enkelt i familien har kan variere. Hvis familiemedlemmer ikke mottar post er det ikke nødvendig for vedkommende å gjennomføre.

Hvordan melder jeg adresseendring til eller fra utlandet?

Desverre støtter Flytteportalens adresseendring kun flytting innad i Norge. Du må uansett melde fra til Folkeregisteret når du flytter fra eller til utlandet.

Kan jeg melde adresseendring med c/o-adresse?

c/o betyr Care Of og skal benyttes hvis ditt navn ikke står på postkassen posten er adressert til. Hvis du ønsker å benytter c/o i adressen kan du skrive det i feltet for adresse.

© 2022 Flytteportalen.no. All rights reserved