Folkeregisteret

Det holder ikke å kun melde flytting til Folkeregisteret hvis du ønsker å motta posten på din nye adresse

Når du melder flytting til Folkeregisteret er det kun Folkeregisteret som får din nye adresseinformasjon. Det er derimot noen som benytter Folkeregisteret til å hente ut adresseinformasjon om deg. Dette gjelder blant annet alle banker og offentlige etater som NAV, Skattekontoret, Lånekassen og Forsvaret. Alle dine kontakter, kundeforhold og medlemskap utenfor dette må ha en flyttemelding fra deg.

Gjennom Flytteportalens adresseendringstjeneste kan du si ifra til alle dine kontakter, kundeforhold og medlemskap. I Flytteportalens adresseendringstjeneste fyller du bare ut din adresseinformasjon én gang og velger hvem du vil informere til blant vår liste over selskaper og organisasjoner.

Når du er ferdig med adresseendringstjenesten kan du laste ned Folkeregisterets flytteskjema utfylt med informasjonen du la inn.

Ulike måte å melde adresseendring til Folkeregisteret?

Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato!

Din flyttemelding

Mobilnummer
Personinformasjon
Folkeregisteret Folkeregisteret flytteskjema

Ved fullføring tilbyr vi mulighet for å laste ned direkte utfylt skjema for flyttemelding til Folkeregisteret.
Husk at du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret.

Gammel adresse

Vis/skjul ekstra adresseinformasjon

Disse feltene er ikke obligatoriske å fylle ut

Ny adresse

Vis/skjul ekstra adresseinformasjon

Disse feltene er ikke obligatoriske å fylle ut

Flyttedato
Hva du får inkludert

Ved å fullføre adresseendringstjenesten får du:

  • Gratis postkasseskilt
  • Sende din flyttemelding til ubegrenset antall mottakere
  • Flytteskjema til Folkeregisteret direkte utfylt med dine data
  • Egen flytteside for oppbevaring av dine adresser og dokumenter

Tjenesten koster kr 249,- som belastes ditt mobilabonnement ved fullføring av tjenesten.

© 2023 Flytteportalen.no. All rights reserved