Adresseendring på nett

Folkeregisteret

Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato

Når du melder flytting til Folkeregisteret er det kun Folkeregisteret som får din nye adresseinformasjon. Det er derimot noen som benytter Folkeregisteret til å hente ut adresseinformasjon om deg. Dette gjelder blant annet alle banker og offentlige etater som NAV, Skattekontoret, Lånekassen og Forsvaret. Alle dine kontakter, kundeforhold og medlemskap utenfor dette må ha en flyttemelding fra deg.

Gjennom Flytteportalens adresseendringstjeneste kan du si ifra til alle dine kontakter, kundeforhold og medlemskap. Du velger hvem du ønsker å informere og vi sender ut en flyttemelding til riktig sted. Alternativet blir å ringe rundt og sende epost/ brev til hvert enkelt selskap eller organisasjon du har et kundeforhold til. I Flytteportalens adresseendringstjeneste fyller du bare ut din adresseinformasjon én gang og velger hvem du vil informere til blant vår liste over selskaper og organisasjoner.

Tjenesten er gratis!Start adresseendring

Hvordan kan du melde adresseendring til Folkeregisteret?

  • Send inn ferdig utfylt skjema som du kan skrive ut ved fullføring av Flytteportalens adresseendringstjeneste
  • Personlig oppmøte på ditt lokale skattekontor
  • Altinn.no
  • Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato!

Direkte utfylt skjema

Når du gjennomfører adresseendringstjenesten har du mulighet til å skrive ut direkte utfylt skjema til Folkeregisteret.

Folkeregisteret skjema

Alle som faktisk sender deg post - dine kontakter, kundeforhold og medlemskap - får ikke din nye adresse automatisk. Du må sende alle en flyttemelding og det kan du gjøre gjennom Flytteportalens adresseendringstjeneste.

Tjenesten er gratis!

Start adresseendring