Folkeregisteret

Det holder ikke å kun melde flytting til Folkeregisteret hvis du ønsker å motta posten på din nye adresse

Når du melder flytting til Folkeregisteret er det kun Folkeregisteret som får din nye adresseinformasjon. Det er derimot noen som benytter Folkeregisteret til å hente ut adresseinformasjon om deg. Dette gjelder blant annet alle banker og offentlige etater som NAV, Skattekontoret, Lånekassen og Forsvaret. Alle dine kontakter, kundeforhold og medlemskap utenfor dette må ha en flyttemelding fra deg.

Gjennom Flytteportalens adresseendringstjeneste kan du si ifra til alle dine kontakter, kundeforhold og medlemskap. I Flytteportalens adresseendringstjeneste fyller du bare ut din adresseinformasjon én gang og velger hvem du vil informere til blant vår liste over selskaper og organisasjoner.

Når du er ferdig med adresseendringstjenesten kan du laste ned Folkeregisterets flytteskjema utfylt med informasjonen du la inn.

Tjenesten er gratis!

Start adresseendring

Ulike måte å melde adresseendring til Folkeregisteret?

Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato!