Hvordan forebygge ID-tyveri?

I Norge er det et økende problem med ID tyveri. Virksomheter må ha gode tiltak når de behandler våre personopplysninger slik at de ikke kommer på avveie og kan misbrukes. Det er også viktig at vi som personer gjør det vi kan for at våre personopplysninger er sikre. Ved å være oppmerksom og bevisst i forhold til kildene de kriminelle benytter kan du være med på å sikre at ID-tyveri ikke skjer. Her er noen gode råd:

 • Ikke oppgi personlig informasjon til ukjente på telefon, gjennom e-post, eller over Internett med mindre det er du selv som har initiert trafikken.
 • Legg aldri igjen personinformasjon hos selskaper du ikke vet nok om.
 • Husk at passord og PIN-koder er personlige, og skal ikke gis til andre.
 • Dersom postkassen din ikke er låsbar, bør du vurdere å sette lås på. Tenk igjennom hvor mye informasjon som flyter gjennom denne kassen. Da vil du raskt se at den vil kunne være et førstevalg for kriminelle som ønsker informasjon om deg.
 • Rive i stykker dokumenter som inneholder personopplysninger, før disse kastes i avfallsdunken. Dokumenter som har spesiell beskyttelsesverdi, slik som PIN-koder og lignende, bør fortrinnsvis brennes eller destrueres på annen måte.
 • Unngå å ha informasjon som kan gi tilgang til beskyttelsesverdig informasjon i lommebok eller vesker.
 • Klikk aldri på linker i e-post fra institusjoner du tilsynelatende kjenner for så å legge inn personinformasjon på siden du kommer til; skriv heller inn adressen du kjenner fra før.
 • Bruk brannmurer, virusprogrammer, antispionprogrammer til å beskytte din private datamaskin.
 • Ikke bruk for enkle passord på dine kundesider, din nettbaserte e-post eller andre sider med beskyttelsesbehov. Vær oppmerksom på at noen virksomheter beskytter passordet ditt for dårlig - derfor kan det være lurt å unngå å bruke samme passord flere steder.
 • Ha dine personlige data – dine personopplysninger – på et sikkert sted.
 • Sjekk om forbindelsen er beskyttet (kryptert) ved utveksling av persondata.
 • Vær oppmerksom på at det går an å reservere seg mot at noen endrer din postadresse via Internett. Kontakt eventuelt Posten om dette.

Kilde: Datatilsynet

Les mer på datatilsynet.no

© 2022 Flytteportalen.no. All rights reserved