Melde flytting

Det er flere som må få beskjed om din nye adresse når du flytter, husk å melde flytting til alle.

1. Alle kontakter, kundeforhold og medlemskap.

Alle som sender deg post må vite hvor de skal adressere den. Og ikke minst alle de som leverer tjenester til boligen din må ha beskjed i god tid før flyttedato. Dette gjelder blant andre leverandør av strøm, bredbånd og tv-abonnement. Det kan ta en stund før dette er klart til bruk i din nye bolig, så være tidlig ute med enten å skaffe nye leverandører eller flytte over det gamle abonnementet. Send dem da en flyttemelding via vår adresseendringstjeneste. Start adresseendring

2. Folkeregisteret

Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret innen 8 dager etter flyttedato. Det finnes selskaper og organisasjoner som kun henter din adresseinformasjon fra Folkeregisteret. Dette gjelder blant annet banker og alle offentlige etater som NAV, Forsvaret, Lånekassen og Skatteetaten. Forsikringsselskaper benytter også din folkeregistrerte bostedsadresse.

Print ut Skatteetatens eget flyttemeldings-skjema, direkte utfylt med dine opplysninger, ved fullføring av Flytteportalens adresseendringstjeneste. Signér og send dette til skattekontoret med kopi av gyldig legitimasjon. Du kan også melde flytting til Folkeregisteret via altinn.no eller ved personlig oppmøte på ditt lokale postkontor.

3. Posten Norge

Posten har ansvaret for selve leveringen og distribusjonen av post og disse trenger også melding om din nye adresse når du flytter. Du kan også bestille omadressering av post noe som fører til at den blir videresendt til din nye adresse. Posten Norge kan også plukke opp post som er adressert til feil adresse og sende denne tilbake til avsender. Derfor må du alltid melde fra til alle dine kontakter, kundeforhold og medlemskap når du flytter

Meld flytting til Posten Norge ved ditt lokale postkontor eller på nett via deres nettsider posten.no.

© 2022 Flytteportalen.no. All rights reserved