Din flyttemelding

Mobilnummer
Personinformasjon
Folkeregisteret Folkeregisteret flytteskjema

Ved fullføring får du et direkte utfylt skjema for flyttemelding til Folkeregisteret.
Du er pliktig til å melde flytting til Folkeregisteret.

Gammel adresse

Vis/skjul ekstra adresseinformasjon

Disse feltene er ikke obligatoriske å fylle ut

Ny adresse

Vis/skjul ekstra adresseinformasjon

Disse feltene er ikke obligatoriske å fylle ut

Flyttedato
Postkasseskilt Postkasseskilt
Digital postkasse e-Boks

Tjenesten er levert av Flytteportalen AS