Neste steg
  • Steg 1 Registrering
  • Steg 2 Flyttemeldinger
  • Steg 3 Tilbud til bedriften
  • Steg 4 Bekreft og send

Registrering

Informasjon om bedriften
Kontaktperson
Brukernavn (For senere innlogging)
Adresseendringen gjelder

Du kan velge flere type adresser og legge inn forskjellige adresser på hver av dem

Flyttedato
Gammel postadresse
Ny postadresse
Gammel besøksadresse
Ny besøksadresse
Gammel fakturaadresse
Ny fakturaadresse
Gammel leveringsadresse
Ny leveringsadresse
Tjenesten er levert av Flytteportalen AS

© 2023 Flytteportalen.no. All rights reserved