Flytteplanlegger

Få nyttig hjelp og tips gjennom din flytteprosess når DU trenger det

Vår flytteplanlegger er en gratis varslings- og informasjonstjeneste for deg som er på flyttefot. Flytteplanleggeren vår hjelper deg med å være forberedt, samt hjelper deg med de viktigste oppgaver og detaljer slik at din flytteprosess blir enklere. Du vil frem til overtagelse av ny bolig motta en rekke tips og tjenester på riktig tidspunkt i forhold til hvor du er i flytteprosessen.

Hva får jeg?

Du vil kun motta 4 e-poster fra flytteplanleggeren:

  • 4 uker før flyttedato
  • 2 uker før flyttedato
  • 1 uke før flyttedato
  • 2 uker etter flyttedato

Hver av disse e-postene innholder påminnelser og tips som er aktuellt for det tidspunktet du er i flytteprosessen.

© 2023 Flytteportalen.no. All rights reserved